Records Oodrive

Bestuurscomité: hoe de veiligheid van uw gegevensuitwisseling verbeteren?

Delen en samenwerken
Het bestuurscomité is essentieel voor een goede werking van een bedrijf. De bestuursleden leven vaak geografisch verspreid en komen regelmatig samen om de strategische keuzes te bespreken. De voorbereiding en het verloop van de vergaderingen vereisen enige discretie omwille van…

Big Data: lokale hosting vs Cloud hosting

Delen en samenwerken
Het volume van opgeslagen gegevens neemt wereldwijd aanzienlijk verder toe, meer bepaald met zo'n 100% per jaar. Deze berg aan gegevens wordt ook Big data genoemd en vereist een beheer en grootschalige opslagruimte die de traditionele databases niet kunnen leveren.…

10 redenen om gebruik te maken van een samenwerkingsplatform

Delen en samenwerken
De afgelopen decennia zijn de werkruimtes, grotendeels door de nieuwe technologieën, enorm geëvolueerd. Mobiliteit is een essentieel onderdeel van dit nieuwe concept geworden en het traditionele kantoorsysteem lijkt voortaan wat voorbijgestreefd. Terecht ook want collaboratief werken biedt een waaier aan…

Betere prestaties neerzetten dankzij collaboratief werken

Delen en samenwerken
U bent een communicatie professional of actief in de sector openbare gebouwen en werken? Hebt u vaak grote bestanden, zoals een video of plannen, die u met collega's en partners moet delen? Bestanden via email verzenden kan tijdrovend zijn zodat…

Een efficiënte voorbereiding van de papierloze bestuursvergadering

Board Room
Geografisch verspreide en moeilijk te bereiken medewerkers, omvangrijke dossiers die eerder hinderlijk dan nuttig zijn, vertrouwelijke gegevens verzonden per mail die verloren kunnen raken of onderschept worden … De papierloze raad van bestuur maakt komaf met deze risico's en deze…

Een geslaagde overgang naar een papierloze raad van bestuur

Board Room
Duurzame ontwikkeling, goed bestuur, optimalisering van de kosten ... Wilt u het imago en de werking van uw onderneming verbeteren? Geef het voorbeeld aan uw werknemers en dematerialiseer uw raad van bestuur. Vergeet daarbij niet dat de overgang naar papierloos…

De uitdagingen voor de toekomst voor uw raad van bestuur

Board Room
Bedrijven zijn zich terdege bewust van de beperkingen van de raad van bestuur. Dossiers stapelen zich op en moeten worden gearchiveerd, ze veilig doen aankomen zonder hun vertrouwelijkheid in het gedrang te brengen en te vernietigen, lange verplaatsingen die hoge…

Raad van bestuur en dematerialisering, een winnend duo

Board Room
Beperking van papieren documenten, optimalisatie van de kosten en van de vertrouwelijkheid van gegevens, mobiliteit, flexibiliteit: dematerialisering biedt een waaier van voordelen die de bedrijven en de overheden aansporen om de afslag van de digitalisering te nemen. Ook de raad…

De ideale raad van bestuur in 10 punten

Board Room
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn belangrijke evenementen, omdat de beslissingen die er door de bestuurders worden genomen, bepalend zijn voor de te volgen strategie, een essentieel onderdeel van het succes van een onderneming. Deze tien tips zullen…

Hoe werkt een papierloze raad van bestuur?

Board Room
De snelle opkomst van de nieuwe technologieën heeft geleid tot het ontstaan van de papierloze raad van bestuur. De Cloud-oplossingen helpen de bestuurders bij de organisatie, het beheer en de dematerialisering van hun raad van bestuur. Een blik op deze…
1238